Title Image

Manejament d’ Inhaladors

Els inhaladors, dispositius per a l’administració de fàrmacs en les vies respiratòries, formen part dels anomenats “medicaments complexos” i requereixen d’un técnica especial per tal de ser utilitzats.

A la Farmàcia Mª Elodia López pots trobar tot un equip especialitzat en l’ús dels inhaladors i que conta amb una farmacéutica capacitada per SEFAC en aquest àmbit i per al cribat i abordaje de la EPOC en la Farmàcia Comunitària.

Tant si acabes d’iniciar un tractament amb inhaladors com si ja eres un usuari habitual, no dubtes en consultar-nos per tal de revisar la técnica inhalatòria, ja que, un adequat ús d’aquestos dispositius, és clau en l’efectivitat del medicament.

Manejo de inhaladores en Farmacia Mª Elodia López