Title Image

Termes i Condicions

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FARMÀCIA M ª ELODIA LÓPEZ  informa que és titular del lloc web farmaciaelodialopez.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, FARMÀCIA M ª ELODIA LÓPEZ informa de les següents dades: El titular d’aquest lloc web és FARMÀCIA M ª ELODIA LÓPEZ, amb NIF 21627970N domicili social en “Avda Gandia,651 · 03830 Muro d’Alcoi (Alacant), Espanya.”. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: farmacia.mariaelodialopez@gmail.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de FARMÀCIA Mª ELODIA LÓPEZ confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de FARMÀCIA Mª ELODIA LÓPEZ, totes les condicions d’ús ací establides sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de FARMÀCIA Mª ELODIA LÓPEZ proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seua responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per FARMÀCIA Mª ELODIA LÓPEZ per a l’accés a certs continguts o serveis oferits pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades oferides per FARMÀCIA Mª ELODIA LÓPEZ contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguen suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

FARMÀCIA Mª ELODIA LÓPEZ no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establits en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seua propietat als quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.

FARMÀCIA Mª ELODIA LÓPEZ declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que pogueren derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FARMÀCIA Mª ELODIA LÓPEZ no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet poguera patir l’usuari.

MODIFICACIONS

FARMÀCIA Mª ELODIA LÓPEZ es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es troben publicades en la web i fins que no siguen modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FARMÀCIA Mª ELODIA LÓPEZ per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FARMÀCIA Mª ELODIA LÓPEZ. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FARMÀCIA Mª ELODIA LÓPEZ.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FARMÀCIA Mª ELODIA LÓPEZ. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstindre’s de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines de FARMÀCIA M ª ELODIA LÓPEZ.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

FARMÀCIA Mª ELODIA LÓPEZ es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. FARMÀCIA Mª ELODIA LÓPEZ té el seu domicili a ALACANT, Espanya.